Communicatieversnelling

Communicatie verloopt steeds sneller, en misschien maar goed ook. Er zijn genoeg sterfgevallen bekend die te maken hadden met een trage communicatie. Zo duurde de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog wel 3 weken langer dan de bedoeling was. De leiding van beide strijdende partijen had namelijk al vrede gesloten in België, echter duurde het even voordat dit nieuws de oceaan was overgestoken en bekend werd aan het front in Amerika. Dit bovenstaande feit heeft gezorgd voor honderden (oorlogs)doden terwijl er al geen oorlog meer was. Niet lang daarna werden telegrammen voor snellere communicatie per brief geintroduceerd. Het grote verschil met de traditionele methode was dat de fysieke brief niet meer verstuurd werd, maar dat het nu allemaal via eerst piepjes, radio en later ook via de telefoon naar de ontvanger ging. De komst van de telefoon heeft een groot deel van de telegram overbodig gemaakt. Dit waren tot de jaren 70 van de 20e eeuw alleen vaste verbindingen. Rond 1970 werden autotelefoons geintroduceerd. Dit waren Telefoons die via een radio signaal verbonden waren met het netwerk. Omdat de ontvanger/verzender erg groot was kon het alleen in auto’s worden ingebouwd. Door de introductie van het GSM netwerk werd mobiele telefonie een stuk mobieler en toegankelijker voor de normale burger. Als uitbreiding op het GSM netwerk werd EDGE geintroduceerd, dit netwerk maakte internetten op de mobiele telefoon mogelijk. Dit was bij EDGE echter nog erg langzaam en onstabiel. Daarom zijn onder andere 3G, HDSPA en 4G ontwikkeld. Inmiddels zijn de snelheden van mobiel internet zo goed als gelijk aan die van vaste verbindingen. Uiteindelijk is de snelheid van mobiel internet allemaal leuk en aardig maar is het nog belangrijker dat u altijd bereikbaar bent. Bij antwoordservice weten ze dat dat helaas niet altijd even goed mogelijk is. Soms kan het bijvoorbeeld voorkomen dat men in vergadering zit of onderweg is. Dit probleem kan gemakkelijk worden opgelost door gebruik te maken van een telefoonservice.

Betere communicatie

Klanten echt overhalen om voor jou bedrijf te kiezen? Laat folders afdrukken om jou bedrijf nog beter te laten communiceren met klanten.